Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Paul Washer - Egy megrázó üzenet

2010.07.02

Paul Washer - Egy megrázó (sokkoló) üzenet

Paul Washer - Egy megrázó üzenet (Az előadás szövege)


Óriási megtiszteltetés nekem, hogy ma délután itt lehetek veletek. Mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha Istenhez mennénk imádságban. És szeretnélek megkérni benneteket, hogy imádkozzatok.

Sok minden történik ma itt  ezen a délutánon, sok olyan amit nem értetek, de elmondom, hogy honnan jöttem.

Úgy prédikálok, mint egy halandó ember, halandó férfiaknak és nőknek és ifjaknak. És úgy prédikálok, mintha utoljára tenném. És mondani fogok olyan dolgokat, amit félre fogtok érteni. És mondani fogok olyan dolgokat, amik miatt nagyon fogtok haragudni rám. És mondani fogok olyan dolgokat amit tagadni fogtok. És mondani fogok dolgokat, amire azt mondjátok majd, hogy nincs jogom ilyeneket mondani nektek. De még mielőtt bármi véleményt formálnátok arról,amit ma itt hallotok, tegyetek fel magatoknak egy kérdést.

Tudjátok a prédikálás nagyon veszélyes dolog. Veszélyes rám nézve, mert a Biblia azt mondja, hogy a hamis tanítók súlyosabb ítélet alá esnek. Ha nem igaz az, amit ma mondok nektek, akkor nagy bajban vagyok, és minden okom megvan rá, hogy rettegéssel tegyem ezt, mert Isten ítélete súlyt majd engem.
De ha igaz, amit ma mondok nektek, akkor nektek van félni valótok.
Mert ha helyesen magyarázom az Írás ezen részét, amit ma elétek tárok, akkor az olyan, mintha maga Isten szólna egy emberen keresztül. és nem velem kerültök majd összetűzésbe hanem magával Istennel és az Ő beszédével.

Tehát a következő kérdés marad, amire ma délután választ kell találni: Az ember aki előttünk áll vajon egy hamis próféta? Vagy az igazat mondja nekünk?
És ha az igazat mondja, akkor semmi más nem számít mint, hogy az életünket ehhez az igazsághoz igazítsuk. Menjünk akkor Istenhez imádságban!

Atyám! Atyám olyan kicsi vagyok és olyan szánalmas Atyám, olyan sok dologban. Te tudod Uram, Te tudod. Ó édes Isten, lehet-e, hogy csak hamis tűz legyen a Te oltárodon? Vagy jöhetne-e tűz a mennyből? Minden zaj, lárma és elfoglaltság közepette jöhetne-e tűz a mennyből? Életre kelhetnek-e ezek a halott csontok? Te tudod, Uram. És a mindenhatóságodra kérlek és könyörgöm Isten trónja előtt, hogy legyen nagylelkű hozzánk, hogy nyiss meg szíveket és elméket.
Uram mi nem várhatjuk, hogy maguktól megnyissák, úgyse fogják. Nyisd meg a szívüket és elméjüket, és tedd meg velük, hogy lássák meg a bibliai igazságot!
Lehelj beléjük! Adj nekik megtérést! Adj neki hitet! Vidd be őket a Te királyságodba, Uram! A Te dicsőségedért, a Te nagy nevedért tedd meg ezt!
Uram, ahogy a testvér mondta, legyen úgy, hogy egy ember se dicsekedjék, hogy egy ember se tehesse rá a kezét Isten ládájára, és hogyha megtenné, essen össze holtan Uram! Ó, Isten, cselekedj közöttünk! Kérünk! Mert nincs más esélyünk.Ezeknek a gyerekeknek nincs más esélyük, csak ha Te megmozdulsz. Ámen.

A Máté 7. részéből fogok tanítani, ha nálatok van a bibliátok, kövessétek velem.
A Máté 7. részének 13. verse:

Jézus mondja: Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa,amely nem terem jó gyümölcsöt kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem; Uram! Uram! - megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Sokan mondják majd nekem azon a napon; Uram! Uram!  - nem a te nevedben prófétáltunk, és nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem ti gonosztevők.
Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze,mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette a házát: és ömlött az eső,és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
(Mt 7, 3-27)

Ahogy ma itt állok, nem az önbecsülésetek miatt aggódok. Nem az aggaszt, hogy vajon meg vagytok-e elégedve magatokkal, hogy sikerült-e az életetek, ahogy szerettétek volna, vagy, hogy van-e elég pénz a számlátokon. Egyetlen egy dolog van, ami nem hagyott ma éjszaka aludni, csak egy dolog van, ami egészen reggelig nem hagyott nyugodni. Mégpedig az, hogy azoknak az embereknek a többsége, akik az elmúlt száz évben megfordultak ebben az épületben, valószínűleg most a pokolban van.

És sokan lesznek,akik Uruknak vallják Jézus Krisztust, mégis a pokolban töltik majd az örökkévalóságot.

Mondhatod, hogy "De pásztor, hogyan mondhatsz ilyet?"

Azért mondhatok ilyeneket, mert nem Amerikában végezem a szolgálatomat. Az időm nagy részében Dél-Amerikában és Kelet-Európában prédikálok. És szeretném ha tudnátok, hogyha megnézitek az amerikai kereszténységet, láthatjátok, hogy az sokkal inkább egy istentelen kultúrán alapul, mintsem az Isten Igéjén. És nagyon sok ember meg van tévesztve, és sok fiatal meg van tévesztve, és sok felnőtt meg van tévesztve, amikor elhiszi, hogy mivel elmondott egy imádságot egyszer az életében, ezért a mennybe fog jutni.
És amikor ezek az emberek körülnéznek maguk körül azokra, akik vallják, hogy ismerik Krisztust, látják, hogy azok az emberek is éppen annyira világiasak, mint a világ. És mivel önmagukhoz hasonlítják magukat, ezért semmi sem tűnik fel nekik. azt gondolják: "Én is olyan vagyok, mint legtöbben az ifimből."
Megnézek dolgokat a tévében amiket nem kellene és nevetek olyan dolgokon amiket Isten utál. Testi módon öltözködöm, úgy beszélek, mint a világ, úgy járok, mint a világ, Szeretem a világi zenét, annyi mindent szeretek, ami a világban van.

De áldott legyen az Úr, én keresztény vagyok.

Miért vagyok keresztény? Nem különbözök semmiben a gyülekezetembe járó emberek többségétől.

Miért vagyok keresztény? Mert egyszer az életemben imádkoztam és behívtam Jézus Krisztust a szívembe.

Szeretném, ha tudnátok, hogy ez az egyik legnagyobb tévtanítás az amerikai evangéliumi és protestáns egyházban,  az hogyha imádkozol és megkéred Jézus Krisztust, hogy jöjjön be a szívedbe, akkor be is fog jönni.

Nem találod meg ezt sehol a Szentírásban, nem találsz ilyet a baptista történelemben sem egészen az utóbbi 50 évig. Amit tudnod kell, hogy az üdvösség egyedül és kizárólag a Jézus Krisztusban való hitből van. És a Jézus Krisztusban való hitet megtérés (bűnbánat) követi.

. Egy bűntől való elfordulás, egy utálat azok iránt a dolgok iránt, amelyeket Isten utál - és szeretet azon dolgok iránt, amelyeket Isten szeret. A szentségben való növekedés, és egy vágy az iránt, hogy ne olyan légy, mint Britney Spears, hogy ne olyan légy, mint a világ, és hogy ne olyan légy, mint az amerikai keresztények többsége, hanem olyan legyél, mint Jézus Krisztus.

(Itt tapsolt a hallgatóság.)

Nem tudom, hogy miért tapsoltok? Rólatok beszélek! Nem azért jöttem ide, hogy 'ámeneket' kapjak, nem azért jöttem ide, hogy megtapsoljatok - rólatok beszélek!

Gyakran jönnek hozzám az emberek és mondják: Szívesen követnélek Romániába, Ukrajnába, szeretnék ott úgy prédikálni, mint te; gyülekezeteket plántálni Peruban, a dzsungelben. Azt mondom nekik: Nem, nem fogod tenni. És mondják: De, tenném. És én mondom: Nem tennéd! Miért? Mert az ottani gyülekezet kiközösítene téged.

Amit látnotok kell: Nem azért beszélek keményen veletek, hogy szigorú legyek. El tudjátok képzelni, hogy mennyi szeretet kell ahhoz, hogy kiálljak 5.000 ember elé és elmondjam nekik, hogy az amerikai kereszténység majdnem teljesen téves. Tudjátok, mibe kerül ez nekem, hogy soha többé nem kérdeznek meg, és nem hívnak vissza egy ilyen konferenciára - ez a népszerűtlenség?

Tudjátok, miért teszi mégis az ember? Nem azért mert jól megfizetett lenne vagy, mert akkor szeretnek. Hanem azért teszed, mert szereted az embereket - de mindenek előtt Istennek akarsz dicsőséget adni.

Akarok nektek valamit mondani, a Szentíráshoz fogunk fordulni és szeretném, hogy pontosan odafigyeljetek és lássátok miről is van szó. Hagyjátok abba, hogy másokhoz hasonlítjátok magatokat, akik keresztényeknek nevezik magukat. Hasonlítsd magadat a Szentíráshoz!

Mikor egy fiatal elmegy a pásztorhoz vagy ifjúsági vezetőhöz és elmondja: Nem vagyok biztos benne, hogy megmentett vagyok-e - akkor az 'ifi pásztor' elővarázsol a zsebéből egy közhelyet: Imádkoztál már úgy, hogy behívtad Jézust a szívedbe?

Ó, igen. Őszintén gondoltad? Hát, azt hiszem. Akkor mondd a sátánnak: hagyja abba, hogy vádoljon. Beírtad a Bibliád hátsó lapjára a megtérésed dátumát - ahogy egy evangélista tanácsolta -, hogy amikor kételkedsz, megnézd és megmentetésed felől biztos legyél?

Micsoda babonaság uralkodott el az Egyházban?

Tudjátok, mire hívja fel a Biblia a keresztényeket? Vizsgáljátok meg magatokat! Vizsgáljátok meg magatokat az Írás fényében, hogy meglássátok - vajon a hitben vagytok-e! Tegyétek próbára magatokat, hogy meglássátok - keresztények vagytok-e!

Tudjátok, ha itt most kiküldenélek benneteket a városba azzal a megbízatással, hogy kopogjatok be minden házba - vajon keresztények-e. A 99%-uk legalábbis ebben a városban, azt hinné magáról, hogy hívő. És ha visszamentek a városaitokba és minden ajtón bekopogtatnátok - mert én miután üdvösséget kaptam ezt tettem, minden egyes ajtón bekopogtam -, és megtudtam, hogy minden egyes ember keresztény a városomban. 85%-uk nem jár istentiszteletre, és akik mennek, azokat sem érdekli a szent élet, sem a szolgálat. Az sem, hogy elkülönüljenek a világtól, hogy az evangélium hirdettessék a nemzeteknek - de Istennek hála, üdvözülnek.

Miért üdvözülnének? Mert valami evangélista, akinek kevesebb időt kellett volna prédikálással eltölteni és többet a Szentírás tanulmányozásával - azt mondta nekik, hogy üdvösségük van.

És azért tette ezt, hogy a következő 'ébredéskor' dicsekedhessen - milyen sokan előre mentek.

Szeretlek titeket! És vannak itt emberek, akik szeretnek titeket. És most szeretném, hogy megnézzük az Írást, miután sokkoltalak titeket. Szeretném, hogy figyeljetek rám! Hallgassátok Isten Szavát és kezdjetek el magatoknak néhány kérdést feltenni.

Először is: Menjetek be a szoros/szűk kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba vezet, és sokan vannak, akik azon járnak.

Van egy szoros kapu. Történelmileg nézve - én egy déli baptista vagyok, mert a déli baptisták másokkal szemben mindig észben tartották, hogy egy kapu van, egy Isten és egy közbenjáró Isten és emberek között, akinek neve Jézus Krisztus/Jesua a Messiás - az utakat tekintve nincsen választási lehetőség.

Nem minden út vezet Rómába. A mi felekezetünk mindig elmondta az embereknek, amit Jézus mondott az embereknek: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak énáltalam.

Dicsérem az Urat, hogy Ő az egyedüli út, hogy egy ember is ezen a Földön üdvösséget kapjon, Jézus Krisztuson/Jesua HaMasiachon keresztül van - nincs más lehetőség.

Meg kell értenetek amit a Biblia mond: Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Róm. 3,23 - és fogalmatok sincs, hogy mit jelent ez! Azt, hogy teljesen romlottnak és Isten gyűlölőnek születtünk. Hogy sohase kerestük Istent, se nem jöttünk Őhozzá, ellene lázadtunk és minden törvényt megszegtünk.

Nem csak annyi a helyzet, hogy vétkeztünk. A baj az, hogy nem tettél mást csakis bűnt! A Biblia azt mondja a prófétáknál, hogy még a legjobb cselekedeteink is csupán szennyes rongyok Isten szemében! És így tudjátok, mit érdemlünk: Isten haragját, szent gyűlöletét.

Erre azt mondod: Várj csak! - Isten a szeretet. Nem barátom, meg kell értened valamit. Jézus Krisztus, az apostolok és a próféták a következőt tanították: Isten kegyelme nélkül, melyet Jesuában a Messiásban mutatott meg, semmi más nem maradna a számodra, csak Isten rettenetes haragja, a lázadásod és bűneid miatt.

Mikor egyetemeken beszélek, mindig azzal az ellenvetéssel jönnek, hogy: Isten nem tud gyűlölni, mert Ő szeretet.

Én azt mondom nektek: Istennek muszáj gyűlölni - ha Ő szeretet.

Ha én szeretem a gyerekeket, akkor gyűlölnöm kell az abortuszt. Ha szeretem azt, ami szent, akkor gyűlölnöm kell azt, ami szentségtelen. Isten egy szent Isten. Ez az, amit az amerikaiak elfelejtettek.

Sok dolgot, amit szívesen teszel, gyűlöli Isten - tudtad ezt? Imádkoztok ébredésért, elmentek az ifjúsági alkalomra, azt szeretnétek, hogy Isten cselekedjen, azonban mielőtt ezt teszitek, olyan adásokat néztek, amelyeket Isten mindenestől utál/megvet. Aztán csodálkoztok, hogy miért nem cselekszik a Szent Szellem az összejöveteleiteken, és miért nektek kell hamis tüzet és hamis 'eseményeket' gerjeszteni. Mert Isten nincs benne, Ő egy szent Isten. Az egyetlen út, ami minket valaha is Istennel ki tud békíteni -, halála az Ő egyetlen Fiának, aki a fán függött.

Figyeljetek rám!

Ha úgy vagytok ma itt, hogy üdvösségetek van, tudjátok meg, hogy nem azért van az, mert a zsidók és a rómaiak elutasították Jézust. Nem azért van üdvösségetek, mert töviskoronát tettek a fejére. Nem azért van üdvösségetek, mert dárdát szúrtak az oldalába, ugyancsak nem azért van üdvösséged, mert Őt a keresztre szegelték. Tudjátok, hogy miért van üdvösségetek - ha van?

Azért mert amikor Jézus Krisztus/Jesua HaMasiach a kereszten függött, a te bűneidet magára vette, az összes üdvözülendő bűnei és Isten minden égő haragja, ami rád kellett volna, hogy szakadjon -, az Ő egyetlen Fiára szakadt.

Valakinek meg kellett fizetnie az árat - valakinek meg kellett halnia.

Az Atya volt az, aki lesújtott az Ő egyetlen Fiára az Ézs. 53,10 szerint: "Tetszett JHWH-nak, hogy szétzúzza Őt".

Az emberek azt mondják: A kereszt annak jelképe, hogy milyen értékes az ember Ez nem igaz! A kereszt annak a jelképe, hogy milyen romlottak vagyunk valójában! Hogy Isten egyszülött Fiának halála kellett ahhoz, ez volt az egyetlen lehetőség, hogy megmeneküljenek az olyanok, mint mi. Ez az Örökkévaló egyetlen Fia a saját Atyjának haragját elszenvedve fizette ki az árat, és támadt fel a halálból -, hogy hatalmasan megmentsen. Ez Jézus/Jesua evangéliuma.

Mit kell akkor tenned?

Menjetek be a szoros/szűk kapun! Jézus mondta: Betelt az idő, elközelített a Menny Királysága. Mit kell tenned? A Márk evangéliumban elmondja: Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

Azt mondod: Paul testvér, én úgy kaptam üdvösséget, hogy behívtam Jézust a szívembe.

Biztos vagyok benne, hogy megtetted. De nem egy varázsige által jutsz üdvösségre, vagy úgy, hogy elismételsz néhány szót valaki után. Hanem úgy kaptál üdvösséget, hogy hittél és megtértél a bűneidből. És nem csak a múltban tetted meg ezt, hanem folyamatosan ezt teszed mind a mai napig. Mert amikor Jézus ezt a kijelentést tette, az helyes fordításban: Betelt az idő, elközelített a Menny Királysága - most töltsétek azzal a hátralevő életeteket, hogy megtértek a bűneitekből, és hisztek énbennem!

A megtérés nem olyan, mint egy védőoltás, hogy elmondhatnám: Én már megtértem, én már hittem. Az igazi kérdés barátom: Továbbra is megtérsz-e a bűneidből? Hiszel-e továbbra is? Mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fejezi azt. Ő be fogja fejezni.

Nos, mi déli baptisták azt prédikáljuk, hogy be kell menni ezen az egy - és kizárólag egyetlen kapun, aki Jézus Krisztus/Jesua a Messiás. De mi déli baptisták elfelejtettünk valamit. És szeretném, hogy a pásztorok, ifjúsági vezetők és mindenki idefigyeljen - a szülők is.

Elfelejtkeztünk egy, az evangéliumban lévő nagyon fontos üzenetről. Ez pedig az, hogy nem csupán a kapu szoros/szűk, de azt mondja, hogy az út keskeny!

Azt szoktuk csinálni, hogy elvezetjük az imádságig az illetőt, hogy azután az egész hátralevő életét pontosan úgy élhesse, mint a világ. És ha nem hiszed el, tudok mutatni statisztikákat, hogy bebizonyítsam - tévedsz! Különböző közvélemény-kutatás eredményeit megnézheted - egy ilyen pl. a Gallup Poll - hogy amikor az amerikai egyház erkölcsi állapotával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, és összevetik azokkal, akik hitetlennek tartják magukat, az eredmény, hogy semmi különbség nincs köztük. Nos, ez a statisztika, ami független a vallási tényezőktől.

Egyik könyv a másik után jelenik meg, melyekben teológusok, filozófusok és szociológusok találgatják: "Mi történt az Egyházzal?"

Azzal szembesülünk, hogy ugyanolyan gyakori az abortusz az Egyházban, mint a világban. Ugyanannyi a válás és az erkölcstelenség is. Te is tudod, éppen, úgy ahogy én, hogy vannak most itt fiatalok, akik erkölcstelenségben élnek, amellett, hogy istentiszteletre járnak. Tudjátok, hogy vannak fiatalok, akik drogoznak, és emellett eljárnak az ifjúságira. Tudjátok, hogy néznek és tesznek olyan dolgokat, melyet nem helyénvaló nézni és tenni egy kereszténynek. És úgy járnak az 'ifibe', hogy azt hiszik, minden rendben van velük és azt hiszik, hogy üdvösségük van.

És senki nem szól ehhez semmit, kivéve ezt az egyet: testi keresztények. Igazából keresztények, csupán testiek.

Ez a tanítás egy baptista -, de nem egy déli baptista - főiskolán hangzott el először néhány évtizede. Nem Biblikus, és történelme sincs.

Drága barátom olyan, hogy "testi keresztény" egyszerűen nem létezik!

Látjátok, fiatalok, ez a baj velünk, hogy a kereszténységünk nagy része keresztény pólók hátára írt szólamokból áll. A kereszténységünk nagy része dalszerzőktől származik, nem pedig a Bibliából.

A legtöbb dolgot, amit igaznak hiszünk, a kultúránk határozza meg, nem pedig a Biblia. A Biblia sehol sem mondja, hogy valaki igazi keresztény és közben állandó testiségben, gonoszságban és bűnben élhetne egész életében.

De a Biblia azt tanítja, hogy az igazi keresztény új természetet kapott. Az igazi kereszténynek olyan apja van, aki szereti, fegyelmezi, figyel és vigyáz rá.

A szívem szakad meg, mert ti is éppen annyira tisztában vagytok ezzel, mint én fiatalok... ne csináljunk úgy, mintha nem tudnánk róla, ne takargassuk!

Olyan sokan vannak, ti ismeritek őket, lehet, egy vagytok közülük, vagy legalábbis tudjátok, hogy az 'ifitekbe' járnak, mindenben részt vesznek, de a szívükben olyan gonoszok, amilyenek csak lehetnek. Nem különböznek a világtól, nincs bennük világosság. Amit csak csinál a világ, mindazt ők is csinálják, és mindez szerintük helyes és rendben van.

Barátaim, ez nem kereszténység! Nem a jutalmuk elvesztését kockáztatják, hanem a pokol fenyegeti őket - ők nem ismerik Istent.

Mit tanítunk? Mikor hallottad legutoljára valakitől is, hogy nem csak a kapu szoros, amin a Mennybe mégy, hanem az út is keskeny! Jézus utalt arra, hogy a valódi keresztény legfontosabb ismertető jele - hogy a keskeny úton jár. Tudjátok, miről lehet Amerikában megismerni a 'valódi' keresztényeket?

Elmondták az imát egyszer! Nem megdöbbentő?! Mit kérdeznek tőled, ha kételkedsz az üdvösségedben: Elmondtad már életedben a befogadó imát?

Mit tanít a Biblia?

Vizsgáljátok meg és próbáljátok meg magatokat az Ige fényében hogy a hitben vagytok-e? Mert a keresztények mások lesznek. Kérdem, a keresztény bűnnélküli? Nem, mert a János 1. leveléből tudhatjuk, hogy a keresztények is tesznek bűnt és aki ezt tagadja, nem ismeri Istent - és nem a világosságban jár.

De akkor mi a különbség? Miről van pontosan szó?

Arról van szó, hogyha te valóban egy újjászületett keresztény vagy, Istennek a gyermeke, akkor az igazság útján fogsz járni, ez lesz az életstílusod.

És ha le találnál lépni az igazságnak erről az útjáról, akkor az Atya érted jön, és szembesíteni fog! Fegyelmezni fog, vissza fog irányítani erre az ösvényre.

De ha vallod, hogy a szoros kapun mentél be, de most a széles úton élsz, pontosan úgy, ahogy mindenki a középiskoládban, és az összes ember, aki testi és gonosz, akkor a Biblia azt üzeni neked, hogy van okod a rettegésre és félelemre. Akkor nem ismered Istent.

Féltem azokat az embereket, akik egész életükben azt mondták másoknak, hogy üdvösségük van.

Féltelek titeket, ha ezt tettétek. Ne azt mondjátok az embereknek, hogy üdvösségük van, hanem azt mondjátok el nekik, hogyan üdvözülhetnek!

Isten majd megmondja nekik, ha üdvösségük van. Elfelejtettük, hogy az üdvösség az Örökkévaló természetfeletti munkája. És akik valóban megtérnek, és akiket a Szent Szellem ereje újjáteremt, azok új teremtések lesznek! A Biblia azt mondja: Ha valaki a Krisztusban/Messiásban van, az új teremtés.

Tehát azt találjuk itt az Írásokban, hogy van egy szoros kapu és egy keskeny út.

Olvassuk a 15. verset:

Óvakodjatok a hamis/hazug prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok! Belül azonban ragadozó farkasok.

Egy bölcs ember mondott nekem régebben valamit, amit meg kell értenetek.

Azt mondta: Paul, az a legjobb barátod, aki a legőszintébb veled.

Mi, Amerikában olyan érzékenyek lettünk, hogy senki sem inthet meg bennünket. Senki sem mondhatja nekünk, hogy tévedtünk.

Szolgálók és elöljárók is bevették ezt a hazugságot: Mi nem szeretnénk senkit megbántani, "kereső-barátok" akarunk lenni.

Ideje megtudnod, hogy csak egyetlen kereső van, akit úgy hívnak, hogy Örökkévaló Isten. És ha barátságos akarsz lenni a gyülekezetben, akkor Istennel kell barátságos lenned. Isten dicsőségéért jobban kell aggódnod, mint azon, hogy mit szólnak majd az emberek! Fel kell, hogy ismerd, hogy aki a legőszintébb veled, az szeret a legjobban.

A hamis próféták arról ismerhetők fel legjobban, hogy mindig azt mondják, amit hallani szeretnél.

Szórakoztatni fognak, elérik, hogy tapsolj és ugrálj, jó érzéseket keltenek benned, és szórakoztatnak. És egy olyan kereszténységet állítanak eléd, amely a gyülekezetedet egy 'Jézus vidámparkká' változtatja.

És annyira jól érzed majd magad, hogy sohase kell ilyen dolgokról gondolkoznod: Munkálkodik-e Isten az életemben? Növekedek-e a szentségben? Tényleg újjászülettem-e?

Figyeljetek rám! Ha mindenki azt hiszi ebben a városban, hogy üdvözülni fog - mi tudjuk a Szentírásból, hogy ez nem igaz. Mert a Biblia azt mondja, hogy csak kevesen mennek be, akkor honnan tudhatod, hogy van-e üdvösséged? Honnan tudhatod igazán, hogy üdvösséged van? Mert valaki azt mondta? Mert elmondtál egy imát? Mert hittél? De hadd kérdezzem meg, honnan tudod, hogy hittél? Mindenki azt mondja, hogy hisz. Honnan tudod, hogy nem vagy te is egy közülük?

Tudod mit mond a Biblia, honnan tudhatod, hogy van-e üdvösséged? Tudod-e, hogy mit tanított a baptista teológia egészen ötven évvel ezelőttig, hogy honnan ismerheted fel - üdvösséged van-e? Onnan tudhatod, hogy üdvösséged van, hogy az életed egy folyamatos változáson megy keresztül. És egész életmódoddal Isten igazságának az ösvényén jársz. És mikor lelépsz erről az ösvényről, és engedetlenné válsz, ahogy ezt mind megtesszük, akkor Isten érted jön és visszahelyez az ösvényre.

A legjobb bizonyítéka, hogy valóban újjászülettél, hogy Isten nem engedi, hogy úgy beszélj, ahogy a tested beszélni akarna. Isten nem engedi, hogy úgy öltözködj, ahogy az érzéki világ és érzéki egyház engedi, hogy öltözködj. Isten nem engedi, hogy úgy cselekedj mint a világ, úgy beszélj mint a világ, olyan szagot árassz mint a világ, olyan dolgokat hallgass mint a világ.

Isten valami mást fog csinálni az életedben.

Menjünk tovább: 16. vers Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncsról fügét?

Honnan ismeritek meg a hamis prófétákat - tágabb értelemben véve, itt a Szentírásban?

Honnan tudod, hogy valaki igazi keresztény?

A gyümölcseikről. A gyümölcseikről, drága barátaim! Nézd meg az életed! Nézd meg, hogyan jársz, hogyan beszélsz! Nézd meg a szíved indulatait! Ott van-e bennük Jézus valahol? Vagy Ő csak valami kiegészítő, amit hozzácsaptál az életedhez? Valami tevékenység talán, amit szerdánként vagy vasárnaponként csinálsz? Valami okos elképzelés? Szóval csak valami kiegészítő - vagy a leges-leglényege az életednek?

És milyen gyümölcsöket teremsz? Úgy nézel ki mint a világ, úgy cselekszel mint a világ? Úgy tapasztalod-e meg az örömöt, ahogy a világ megtapasztalja? Szereted-e a bűnt, és élvezed-e? Szereted-e az engedetlenséget, és élvezed-e?

Mert akkor nem ismered Istent! Gyümölcseikről ismeritek meg őket!

Istennek van hatalma a megváltoztatásra.

Képzeljük most el egy pillanatra, ahogy Jézus tanítja ezt a részt. Te is ott vagy kint és hallgatod. Ő rád néz. Ezt mondja: "Bogáncs, bogáncs... Találtok bogáncsot a fügefákon?" Hát persze, hogy nem, Jézus - válaszoljátok. Bár te nem vagy mezőgazdász, sem földművelő, ács vagy ugyan, de mindenki tudja, hogy nem találhatsz tövist fügefákon. De hadd kérdezzek még egy kérdést: "Találtok-e fügét, tövises fákon." Dehogyis, Jézus ez teljesen elképzelhetetlen! Soha nem fogsz tövist találni a fügefákon, sem pedig fügét a tövises fákon. Jézus, aki azt mondja, hogy ez lehetséges, az, biztos lehetsz benne, vagy egy őrült, vagy pedig hazug.

Erre Jézus ezt válaszolja nektek: "Nos, akkor... azokra vajon, akik az én tanítványaimnak mondják magukat - és rossz gyümölcsöt teremnek - nem mondható-e el rájuk, hogy hazudnak vagy pedig elment az eszük, hogy ilyeneket állítanak?"

Hadd menjek még tovább. Képzeljük el, hogy ma késve érkezek ide, és felrohanok a pódiumra, és az elöljárók mind mérgesek rám: Paul testvér, hát ennyire becsülöd a lehetőséget, hogy beszélhetsz itt - hogy elkésel? Én meg azt mondom, hogy bocsássatok meg nekem. Miért? Idefele jövet a kocsimmal az úton, durrdefektet kaptam, és kiszálltam, hogy kicseréljem a kereket. És miközben cseréltem ki a kereket, kirepült a szerszám a kezemből, és elfelejtkezve, hogy az országúton vagyok, kifutottam az útra megragadtam a szerszámot, és amint felvettem az út közepén és felálltam, és egy 30 tonnás kamion 150 km/h sebességgel közelített és átszáguldott rajtam - ezért késtem.

Nos, csak két logikus magyarázat van - bár senki nem tanul logikát manapság. De csak két logikus következtetést lehet levonni: Az első: hazug vagyok. Vagy a második: őrült vagyok.

Azt mondanátok, de hát Paul testvér ez teljesen abszurd! Teljességgel lehetetlen Paul testvér, hogy összetalálkozz valamivel, ami akkora, mint egy kamion, és ne történjen változás!

Én pedig azt kérdezem tőletek: Mi a nagyobb, egy kamion, vagy Isten? Hogyan lehet az, hogy olyan sok ember vallja, hogy találkozott Jézus Krisztussal, és nem látható rajtuk maradandó változás!

Hadd mondjak néhány elgondolkoztató dolgot.

Hányszor kötelezted el magad újra és újra és újra az Úr mellett? Hányszor történik, hogy az emberek elmennek egy ilyen konferenciára, és fellelkesednek, majd visszamennek a gyülekezetbe és nem tart tovább az egész másfél hétnél. És azt mondják, hogy Isten nagyszerű megmozdulása volt.

Nem az volt! Ha nem volt tartós, akkor nem Isten nagyszerű megmozdulása volt. Érzelem volt.

Munkálkodott-e Isten az életedben? "Gyümölcseikről ismeritek meg őket."

Menjünk tovább, a 19. vers Minden fa, amely nem jó gyümölcsöt terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik.

Tudnotok kell valamit a héber irodalomról.

Mikor te és én hangsúlyozni akarunk valamit, akkor felemeljük a hangunkat, az írásban pedig vastag vagy nagy betűket használunk. De a zsidóknál ez másképp van. Amikor ő hangsúlyozni akar valamit, akkor újra és újra megismétli, ezért találtok paralelizmusokat pl. a Példabeszédekben: "a gonoszok nem maradnak meg a Földön; a gonoszok megsemmisülnek." Ugyanazt mondják kicsit másképpen, hogy így legyen nyomatékosabb a mondanivaló.

Jézus is ezt teszi újra és újra. "Gyümölcseikről ismeritek meg őket." Arról az ösvényről ismeritek meg őket, amelyen járnak. És azt mondja, hogy amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágattatik és tűzre vettetik. Miről beszél itt?

Drága barátom, a Mindenható Isten büntetéséről beszél, amely egy napon rázúdul majd erre a világra. Amely egy napon lehet, hogy rád is rád zúdul.

Ó, drága barátom, nem láthatok bele a szívedbe, még a saját szívem is olyan könnyen megtéveszt engem. De van valaki, aki nincs megtévesztve, akit nem téveszt meg a mai keresztény kultúra sem. Ő mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket.

És továbbmegy, és ezt mondja a 21. versben: Nem mindenki megy be a Mennyek Királyságába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram! - hanem aki cselekszi az én Atyám akaratát, aki a Mennyekben van.

Tudjátok mennyit ér az, ha valljátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban? Az égvilágon semmit!

Bizony így van! - elolvastad ezt a részt? Akkor tanulmányozd is!

Sok ember van, aki Urának fogja vallani Jézust, és mégsem fognak bemenni a Mennyországába.

Drága, kedves hallgatóm, egyike vagy-e ezeknek?

 "Uram, Uram" - menjünk csak vissza a héber nyelvhez. Azt mondta, "Uram, Uram", és nem azt mondta, "Uram".

"Uram, Uram" - mit jelent ez? Az, aki ezt mondja, az nem csak úgy hirtelen ébredt rá: "Jaj, jön az ítélet, jobb, ha Uramnak vallom Őt. Ez egy olyan ember, aki folyamatosan hirdeti más emberek előtt, hogy Jézus Krisztus Úr. Úgy jár-kel, hogy mondogatja: Uram.

Ő úgy táncolja, és úgy énekli a zenészek előtt, hogy "Uram".

De Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, sohasem ismertelek téged! Billy Graham, aki egy nagyon szeretetre méltó ember volt, azt mondta egyszer: Szerinte a legnagyobb része azoknak, akik Bibliában hívő gyülekezetekbe járnak, el vannak veszve. Azt mondta, boldoggá tenné, hogyha azoknak, akik hitvallást tettek az evangelizációs kampányain, csak 5%-a üdvösséget nyerne.

Nigériában jártam tavaly, ahol meglátogattam egy anyát, akinek a fia a gyülekezetünkbe járt és mártírhalált halt a muszlimok kezétől.

Észak-Nigériában, ha valaki megvallja Jézus Krisztust, arról elég biztosan tudhatod, hogy az igazi. Miért? Mert az életébe kerülhet ez a hitvallás.

De Amerikában... Ó, gondoljatok bele, mit veszíthettek! Gondolkozzatok és vizsgáljátok meg az Ige fényében, hogy ismeritek-e az Urat? Mert nem mindenki megy be a Mennyországába, aki ezt mondja nekem: "Uram, Uram".

De miről beszél itt? Figyeld meg mit mond! "Mert nem mindenki megy be a Mennyországába, aki ezt mondja nekem: "Uram, Uram" -, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Mi a jele annak, ha valaki igazi keresztény lett? Bárcsak újra elkezdenénk tanítani ezt!

Mi történt a teológiánkkal? Mi történt a hitelveinkkel? Mi történt a tanításunkkal? Kidobtuk az ablakon! Senki se akar hitigazságokat tanulni többé. Csak dalokat hallgatni és keresztény pólók hátára írt szövegeket olvasni.

Mi történt az igazsággal? Az igazság ezt mondja neked: A bizonyíték..., annak a módja, hogy bizonyosságod legyen abban, hogy valóban újjászületetett keresztény vagy, hogy az az életmódod, hogy az Atya akaratát cselekszed.

Te a cselekedetekről beszélsz - mondod. Nem, a hit bizonyítékáról beszélek. Arról, hogy az, hogy hívőnek vallod magad, egyáltalán nem bizonyítja, hogy újjászülettél. Mert ebben a teremben mindenki, sőt az egész ország hívőnek tartja magát. A közvélemény-kutatások szerint az amerikai lakosság 65%-a üdvösséget nyert, ujjászületett keresztény.

A legistentelenebb ország a Föld színén. Naponta 4.000 magzatot gyilkol meg, de 70%-uk újjászületett.

Honnan tudod, hogy a hited nem hamis?

Abból az életformából, hogy az Atya akarata foglalkoztat, hogy cselekszed az Atya akaratát. És mikor nem fogadsz szót az Atya akaratának, akkor jön a Szent Szellem és megdorgál téged. Vagy Isten Igéjéhez irányít egy testvéren keresztül, és Isten visszahelyez ugyanarra az ösvényre újra. Ha igazi keresztény vagy, nem tudsz elmenekülni előle.

Hadd mondjak egy példát: Mondjuk, hogy én vagyok a lelkipásztorod, te pedig 14 éves vagy. Hajnali egykor éppen jövök haza a prédikálásból, és meglátlak kint a parkban, vagy egy sarkon egy társasággal olyan dolgokat téve, amelyeket nem illendő tenni. A gyülekezetünk tagja vagy.

Azt mondanám, szállj be az autóba, és hazavinnélek az apádhoz. Nem rád haragudnék, hanem az apádra. Azt mondanám neki: Uram, maga egy nemtörődöm apa, hogy hagyhatja, hogy a fia ilyen körülmények között legyen.

Szeretném, hogy tudjátok, Isten, nem egy nemtörődöm apa!

Ha jól elvagy a bűneiddel, ha tudod szeretni a világot és a világ dolgait, ha mindig csak a világ dolgaival tudod elfoglalni magad, és azzal, hogy ezeket csinálod, ha hős vagy a világi emberek szemében, ha úgy akarsz kinézni és azt akarod tenni, amit ők - ó, drága barátaim, halljátok meg a hangomat:

Nagy az esélye, hogy nem ismered Istent, és nem is tartozol Őhozzá!

 

Most hogy befejezzük ezt, a 22. vers: Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram! - nem a Te nevedben prófétáltunk-e, nem a Te nevedben űztünk-e ki démonokat, és nem a Te neved hatalmával tettünk-e sok csodát?

És akkor kijelentem nekik: 'Sohasem ismertelek titeket...

Azt mondjátok, a legfontosabb dolog ezen a Földön, hogy valaki megismerje Jézus Krisztust. Ez nem igaz!

A legfontosabb dolog ezen a Földön, hogy Jézus Krisztus ismerjen téged!

Nem fognak holnap beengedni a Fehér Házba csak azért, mert belépek a kapun és mindenkinek elújságolom, hogy ismerem George Busht.

De be fognak engedni, ha maga az elnök jön ki és azt mondja, hogy én ismerem Paul Washert.

Mondhatod, hogy ismered Jézust, de nem azt kérdezem most tőled, hogy ismered-e Jézust? Hanem, vajon Jézus - ismer-e téged?

Figyeljétek meg, hogyan írja le az elveszett embert itt: Azt mondja: távozzatok tőlem, ti törvénytelenség - /gör. anomia/ - cselekvői! A görögben ez az a ebben tagadást/hiányt kifejező szó, azt jelenti: 'nélkül'. A 'nomos' szó jelentése: törvény - azaz törvény nélküli. Azt jelenti, hogy ... hadd mondjak egy hiteles fordítást: Távozzatok tőlem, akik azt valljátok, hogy az én tanítványaim vagytok, és Úrnak neveztek, miközben úgy éltek, mintha sohasem adtam volna nektek törvényt, aminek engedelmeskedni kell.

Az imént jellemeztem az észak-amerikai kereszténység többségét.

Ha bárki a törvényről kezd el beszélni, ha bárki bibliai alapelvekről kezd el beszélni, hogy mit ildomos tenni és mit nem ildomos, hogyan kell élni és hogyan nem tanácsos, mindenki elkezd 'törvénykezés'-t kiabálni!

Jézus azt mondja: Távozzatok tőlem, akik Úrnak neveztek engem, pedig úgy éltek, mintha sohasem adtam volna nektek törvényt.

De a mai amerikai kereszténység - huss - bent van a kapun - dicsőség Istennek. Úgy él mint bárki más a világon, de rendben van. "Csak az a baj, hogy "testi" vagy. Talán egy nap visszajössz."

Tudjátok mi a következménye a rossz evangelizációnknak? Gyerekek tömegei "nyernek üdvösséget" szünidei Biblia-táborokban, és amikor 15 évesek lesznek, belépnek a világba, és a többségük úgy él, mint a démonok. És mikor elérkeznek a harminchoz, visszatérnek, és újra odaszánják az életüket. Talán ekkor végre üdvösségre jutottak.

Értsétek meg, sokkal többről van szó, mint hogy elismerd Jézust! A sátán is elismeri Úrnak Jézust.

Változási folyamat jellemzi-e az életed? Ezután tovább megy, és kétféle emberről és kétféle alapról kezd el beszélni.

Tudjátok, hogyan értelmezik ezt a szakaszt a kortársak?

Fontos tanulmányozni a teológiát és a történelmet. A kortárs értelmezése ennek a szakasznak, a kőszikláról és homokról, valahogy így szól: Ha keresztény vagy, akkor a kősziklára kell építened az életed, mert ha a homokra építed, akkor boldogtalan keresztény leszel, és rosszra fordul az életed.

Jézus nem erről beszélt! És a történelem is ezt igazolja. Szinte soha nem magyarázták ezt így! A helyes magyarázat a következő: Két út van: a keskeny út és a széles út.

Te melyiken jársz? Kétféle fa van: a jó fa, amelyik jó gyümölcsöt terem, ez a Mennybe megy. És a rossz fa, amelyről látható, hogy rossz, mert rossz gyümölcsöt terem, ez a pokolba megy. Ezt kivágják, és a tűzre dobják.

Vannak olyanok, akik Úrnak vallják Jézust, és a mennyei Atya akaratát cselekszik. És vannak olyanok is, akik Úrnak vallják Jézust, és mégsem cselekszik a mennyei Atya akaratát. És így a pokolba mennek.

Nem a cselekedeteik hiányoztak, hanem a hitük hiányzott, és ezt támasztja alá az a tény, hogy nem voltak cselekedeteik sem. Majd így folytatja: Nem két keresztényről van itt szó, akik különböző alapra építik a házukat. Nem!

Hanem újra csak itt vagyunk: Van egy üdvösséget nyert ember és egy elveszett ember. Az elveszett ember hallja Isten beszédét prédikálni, de nem tesz le semmilyen alapot. Egyáltalán nem láthatod az életén, ahogy Isten Igéje formálná, építené és fenntartaná azt.

Ha csak ezt a szakaszt vesszük, és ehhez hasonlítjuk az embereket, és megkérdezzük: Isten Igéjére építed a házasságodat? Isten Igéje alapján neveled a gyermekeidet? Isten Igéje alapján kezeled a pénzügyeidet? Isten Igéjére alapozva elhatárolod magadat e világtól?

Vajon hányan tudnának ezekre igennel felelni? Nem! Egyik sem!

De én vallom, hogy Jézus Krisztus a Megmentőm. Ahogy a gyerektanítóm megmondta. Ahogy egy ismerősöm, Lenor Gravenhill, hazamenetele előtt mondta: Sok baptista gyülekezet van, ahol csak egyszer prédikálok."

Én is csak egyszer szoktam prédikálni sok, ehhez hasonló helyen.

Kiállhattam volna ma elétek egy olyan beszéddel, amely elbűvölt volna benneteket. Olyan dolgokat prédikálva, amely felemel titeket és körbelebegtet ezen a termen. Mondhattam volna történeteket, amelyek megnevettetnek, és történeteket, amelyek megkönnyeztettek volna titeket - de sokkal jobban szeretlek ennél titeket.

Tudom, tudom, mert Isten Igéje igaz, hogy vannak itt olyanok, akik azt hiszik, hogy üdvösségük van, pedig nincs üdvösségük. Nincsen.

Tudom, hogy vannak itt olyanok, akik körülnéznek, és azt mondják magukban: Én üdvözülök - miért? - mert nem vagyok rosszabb, mint a többiek az 'ifimben'.

Miért gondolod, hogy az 'ifid' üdvözülni fog? Olyan vagyok, mint a szüleim, vagy a gyülimbeli felnőttek, elöljárók vagy a pásztor.

Mit számít az? Nem ők ítélnek majd meg az eljövendő napon.

Mit mond Isten Igéje? Hogyan áll meg az életed ez előtt a megemésztő tűz előtt, amely az Isten szentsége?

Azon az utolsó napon, te fiatal leány, és te fiatalember, vajon igazinak bizonyul a hitvallásod? Üdvözülni fogsz?

Mondhatja valaki: Azt hiszem, van üdvösségem. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, de a pusztulásba vezet.

De a szívemben érzem, hogy üdvösségem van. Hadd kérdezzem meg, hogy olvastad-e már: Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt?

Nem kéne inkább az Írás bizonyságtételére alapozni? Tudom, hogy üdvösségem van, mert az anyukám, az apukám a pásztorom és mindenki azt mondta, hogy üdvösségem van.

Én meg azt mondom neked: Mi az, amit Isten Igéje mond neked? Olyan sokat beszélünk arról, hogy legyünk radikális keresztények. Nem azok a radikális keresztények, akik ugrálnak a koncerteken.

Nem azok a radikális keresztények, akik keresztény pólót hordanak.

Radikális keresztények azok, akik a Szent Szellem gyümölcsét termik.

Radikális keresztények azok, akik tisztelik és becsülik a szüleiket - még akkor is, ha úgy érzik, hogy a szüleiknek nincs igazuk.

Radikális keresztények azok, akik... és most fel fogtok háborodni! Lányokhoz és fiúkhoz is beszélek - azok a radikális keresztények, akik nem öltöznek érzékien, hogy a testüket mutogassák. Ha az öltözeted a testedre feszül, akkor az érzéki, és utálja Isten.

Mindenki prófétálni akar, de senki nem akarja hallgatni - én a kereszténységről beszélek!

Őserdőkben töltöttem az életem fázva a végtelen hegyek között, láttam embereket meghalni.

Egy kisfiú Andrew Maimen, akit egy muszlim öt lövéssel lőtt hasba és ott hagyta az út mellett.

Csak azért mert azt kiáltotta: Nagyon félek, de nem tagadhatom meg Jézus Krisztust! Kérlek ne ölj meg, de nem tagadom meg Őt! És egy vértócsában halt meg.

És ti radikális keresztényeknek nevezitek magatokat, mert felvesztek egy pólót? Mert elmentek egy konferenciára!?

Én a szentségről beszélek! Istenfélelemről beszélek!

Tudjátok, mi történne, ha Isten megmozdulna ezen a helyen? Ha mindannyian bűnbánatra jutnátok, ha én magam is bűnbánatra jutnék a Szent Szellemtől, földre esnénk és sírnánk azon, hogy olyan dolgokat néztünk amiket Isten utál.

Mert azokat a dolgokat viseljük, amiket Isten utál.

Mert úgy nézünk ki, úgy viselkedünk, úgy bűzlünk mint a világ.

Mert éppen ugyanazokat a dolgokat tesszük és észre sem vesszük, mert nem ismerjük Isten Igéjét!

Mert bár, mint felekezet - hangoztatjuk, hogy az Írás Isten tévedhetetlen Szava, mégis helyette csak hasonlatokat, anekdotákat, kis meséket hallunk.

Ó, bárcsak ráfújna Isten erre a helyre! Hogy elforduljunk a bűneinktől, hogy felhagyjunk azokkal a dolgainkkal, amelyek sértik Istent! Hozzá futnánk, és Benne gyönyörködnénk, és Őt szeretnénk! Ó, bárcsak felnevelne Isten misszionáriusokat!

Én nem azt kívánom számotokra, amit a szüleitek kívánnak nektek. Ők anyagi biztonságot, szép otthont, kocsikat és megbecsülést kívánnak nektek.

Én ugyanazt kívánom nektek, amit a saját fiamnak is kívánok, hogy egy napon ragadja meg Jézus Krisztus zászlaját, és kitűzze egy dombon, ahová még soha senki előtte nem tűzött ki zászlót, és kiáltsa: JÉZUS KRISZTUS ÚR! Még akkor is, ha ez a fiam életébe fog kerülni!

Ó, hogyha betölti a 18-at, és azt mondja amit én is mondtam fiatalemberként: Elmegyek a hegyekbe, elmegyek az őserdőbe! És azt mondják majd neki: Nem mehetsz oda, elment az eszed? Háború van ott! Meg fogsz halni! Én akkor odamegyek hozzá, és mikor ott áll felpakolva, útrakészen - imádkozni fogok érte, és azt mondom neki: MENJ! MENJ! ISTEN LEGYEN VELED! És ha meghalsz fiam, akkor találkozunk ODAÁT, és büszke leszek a halálodra!

Mindenki hajtsa le a fejét! Van itt valaki ma este, aki azt mondja: Paul testvér, én hazugságban élek. Kereszténynek vallom magam, de szeretem a világot. Úgy nézek ki és olyan szagot árasztok mint a világ. És utálom magamat érte; és annyira elegem van abból a kereszténységből, amiben élek. Rosszul vagyok tőle. Egyszerűen felfordul tőle a gyomrom. Üdvözülni akarok![...]

Most azokhoz szeretnék szólni, akik kereszténynek vallják magukat.

Jézus Krisztus dicsőségére éled az életed? Keresed az Igéjében, hogyan kell élned? Ami megmentheti az Egyházat Amerikában - csak két lehetőség van: az első a teljes reformáció, azaz vissza a tiszta Igéhez, a prédikálásunkban, és Isten beszédének tanulmányozásában; vagy a másik: félelmetes és rettenetes üldöztetés. Csak ez mentheti meg az amerikai egyházat (és természetesen a mienket is; megj. K. Becker)!

Ó, imádkozom, hogy visszatérjetek Isten Szavához.

Azt mondod - hogyan kéne akkor élnem a szüleimmel egy háztartásban? Keresd meg az Írásban, és tedd azt!

Hogyan kéne öltözködnöm? Keresd meg az Írásban, és tedd azt!

Hogyan kéne, hogy beszéljek? Mit kéne hallgatnom? Rendelj alá minden gondolatot, szót és tettet Jézus Krisztusnak/Jesuának a Messiásnak! [...]

 

Paul David Washer, Schockierende Nachricht (Deutsch)

 

pagerank

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

I-arthrography lactation; reapply afloat, proportion.

(otiezufoguroj, 2019.06.05 22:26)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> lew.kaxa.sajti.eoldal.hu.wnv.gt http://mewkid.net/buy-prednisone/

Clinical fiddly second-rate: conventional unpredictability weeks.

(oqazefehasoke, 2019.06.05 20:19)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without A Prescription</a> xvt.rcnf.sajti.eoldal.hu.cqs.tz http://mewkid.net/buy-prednisone/

Budapest,

(bacsipista, 2010.07.02 15:58)

Teljes mértékben egyetértek a tanítással. Nem attól vagyunk keresztények mert egyszer elmondtuk a befogadó imát.
Ha a világ mutatkozik meg természetünkben, olyan mintha meg sem tettük volna.
Ha jellemünkből, életvitelünkből Jézus rajzolódik ki, akkor jó úton vagyunk.
Nehéz a keskeny úton járni, de nem lehetetlen.
De ne feledjük, Jézus jár előttünk, nekünk csak a nyomdokaiba kell lépni.